Се вчитува.
Ве молиме почекајте.

Центар за обука ЕВА | Training Center EVA

Контакт

Центар за обука ЕВА,
Едукативна вокациска асистенција
ул. Костурски херои 60 (поранешна ул. 29 ноември)
1000 Скопје

Телефон

078 23 13 23

Pause | Play
|
Tray Button

English | Македонски

  • Глад за прогрес.
  • Страст за знаење.
  • Учиме на вредности. Толкуваме вредности. Креираме вредности.
  • Го тренираме мозокот и го негуваме духот.
  • Ве доживуваме лично.
  • Бидете најдобри што можете.
  • Стекнете вештини, стекнете моќ.
  • Квалитетот се важи.
  • Кршиме бариери. Разбираме. Комуницираме. Се спојуваме.
  • Не е важно само што правиме, туку како го правиме.